θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, September 28, 2017

J. Sobran: Εάν δεν θέλετε να παρεμβαίνει η κυβέρνηση οπουδήποτε, είστε εξτρεμιστής.Αν θέλετε να παρεμβαίνει η κυβέρνηση στην εγχώρια αγορά, είστε φιλελεύθερος. Εάν θέλετε να παρεμβαίνει η κυβέρνηση στο εξωτερικό, είστε συντηρητικός. Αν θέλετε κυβέρνηση να παρεμβαίνει παντού, είστε μέτριοπαθής. Εάν δεν θέλετε να παρεμβαίνει η κυβέρνηση οπουδήποτε, είστε εξτρεμιστής.
Joseph Sobran

If you want government to intervene domestically, you’re a liberal. If you want government to intervene overseas, you’re a conservative. If you want government to intervene everywhere, you’re a moderate. If you don’t want government to intervene anywhere, you’re an extremist.
Joseph Sobran