θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 30, 2017

Η "διαφορετικότητα" μπορεί να υπάρξει μόνο σε μία αυτοκρατορία

 
 
Αν ο Αριστοτέλης είχε ερωτηθεί για μια πολιτεία αποτελούμενη από ριζικά διαφορετικά έθνη, πιθανότατα θα το ερμήνευε ως αστείο. Αυτό το επίπεδο "διαφορετικότητας" μπορεί να υπάρξει μόνο σε μία αυτοκρατορία, όχι σε ένα αυτοδιοικούμενο σώμα ανθρώπων.
 
If Aristotle had been asked about a polity consisting of radically different ethnoi, he probably would have interpreted it as a joke. That level of "diversity" can only be had in an empire, not a self-governing body of people.