θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, September 08, 2017

Η λύση, όπως μας λένε, είναι φυσικά περισσότερος σοσιαλισμός.

 
Όσον αφορά την υποδομή της Αμερικής και της (κάποτε) ελεύθερης αγοράς.
Η λύση, όπως μας λένε, είναι φυσικά περισσότερος σοσιαλισμός.
Κρίνοντας από τις εκλογές του 2008, οι μάζες αγόρασαν αυτή την hegelian παγίδα.

and infrastructure of America and the (once) free market. The solution, we are told, is more socialism, of course. Judging by the 2008 elections, the masses have bought into this hegelian trap.