θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 17, 2017

Αβραμόπουλος στην Νορβηγία : Αυξήστε τους πρόσφυγες

 
 

Ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Μετανάστευση, Δημήτρης Αβραμόπουλος, απέστειλε επιστολή στην Νορβηγό Υπουργό Μετανάστευσης, Sylvi Listhaug, προτρέποντας τη χώρα να «αυξήσει τις προσπάθειές της για να φέρει πρόσφυγες από τη Βόρεια Αφρική και το Κέρας της Αφρικής», αναφέρει ο Dagbladet.
Ο Listhaug έλαβε την τολμηρή επιστολή παρά το γεγονός ότι η Νορβηγία επέλεξε επανειλημμένα να μην γίνει μέλος της ΕΕ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Αβραμόπουλος το έστειλε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και σε εκείνους του Σένγκεν που δεν είναι μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας.

The EU Commissioner for Migration, Dimitris Avramopoulos, has sent a letter to the Norwegian Minister of Migration, Sylvi Listhaug, urging the country to “increase their efforts to bring in refugees from North Africa and the Horn of Africa”, Dagbladet reports.
Listhaug received the audacious letter despite the fact that Norway has repeatedly chosen not to become a member of the EU. This is because Avramopoulos sent it to all EU member states as well as those in the Schengen area that are not part of the EU, which includes Norway.
In the letter, Avramopoulos emphasised that it is as important to help “refugees” in Libya, Egypt, Niger, Ethiopia and Sudan, as it is to help those in Syria. He therefore encourages Listhaug and the other recipients to be “as ambitious as possible when assessing [their] efforts for the quota refugees”.
Avramopoulos also expressed his support for the UNHCR’s request to transfer an additional 40,000 “quota refugees” from Libya and other countries in that region. Dagbladet writes that the UN had asked Norway and other Western nations to commit to new quotas by 15th September.

Other articles you'll like


Asylum Seekers ‘Enrich’ Bavarian Church Festival
Migrant Crisis 2017: 133,868 Illegal Immigrants Arrived So Far
Firefighters and Police Attacked in Swedish “No-Go-Zone”
Hypocrisy: Europe Ignores 2.6 Million European Refugees
Importing Migrants Directly From Africa, The Final Nail in Europe’s Coffin?
In March this year, Avramopoulos infamously claimed that the EU will need to accept six million immigrants in the future, seemingly without specifying the reason for why the union would need this.