θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, September 29, 2017

Αριστοτέλης: Φιλοσόφησαν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την άγνοια.

 
"...έπειτα σιγά σιγά και προοδευτικά απορούσαν και για τα πιο μεγάλα, παραδείγματος χάριν για τις μεταβολές της σελήνης, για τα φαινόμενα του Ήλιου και των Άστρων και για τη Γένεση των Πάντων.
Όποιος όμως θαυμάζει και απορεί, έχει την ιδέα πως βρίσκεται σε άγνοια (γι'αυτό και όποιος αγαπά τον ΜΥΘΟ είναι από μια άποψη και ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ, γιατί ο Μύθος περιλαμβάνει ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ). Ώστε, μιας και Φιλοσόφησαν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την άγνοια"...
Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά, Α 2, 982b12
 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ  ΧΟ'Ι'ΛΟΥΣ