θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, September 11, 2017

Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν είναι ιδιοκτησία μας για να τον χαρίσουμε.

Ο ISIS κατέστρεψε το Ναό του Baalshamin στη Συρία το 2015
 
Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν είναι ιδιοκτησία μας για να τον χαρίσουμε. Είμαστε θεματοφύλακες, επιφορτισμένοι με την καλλιέργεια και τη διατήρηση της Ευρώπης για τις μελλοντικές γενιές.

European civilisation is not ours to give away. We're custodians, charged with cultivating and preserving Europe for future generations.

Temple Destruction