θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, September 06, 2017

Οι τραπεζίτες, οι εταιρείες , οι κυβερνήσεις θέλουν πόλεμο .


Οι τραπεζίτες θέλουν πόλεμο έτσι ώστε να μπορούν να δανείζουν χρήματα με τόκο στις κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές.
Οι εταιρείες θέλουν πόλεμο έτσι ώστε να μπορούν να πουλήσουν τα στρατιωτικά τους προϊόντα στις κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές
Οι κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές θέλουν πόλεμο έτσι ώστε τα παραπάνω να τις κρατήσουν απασχολημένες και στην εξουσία.
Οι πόλεμοι είναι μεγάλη επιχείρηση που παράγονται από τις ελίτ όχι από εχθρούς ανταγωνιστές.
Η υπόθεση έκλεισε.
Μην εικάζετε πάνω σε αυτό.
Κάντε έρευνα και πραγματική συζήτηση για να μάθετε περισσότερη αλήθεια.
Ξυπνήστε και κρατήστε το 3ο σας μάτι ανοιχτό, για την Αμερική , τον πόλεμο, τον 3ο Παγκ. Πόλεμο, την διαφθορά, την απληστία, τον έλεγχο, την ελίτ των επιχειρήσεων.
Η έρευνα έκλεισε.
Άνοιξε το μυαλό σου.
Ελευθέρωσε το μυαλό σου.

the bankers want war so they can lend money at interest to the governments on both sides
the corporations want war so they can sell their military products to the governments on both sides
the governments on both sides want war so the above will keep them employed and in power
wars are big business they are manufactured by the elites not by enemy rivals.
 
case closed don't speculate on it research and find out more truth real talk wake the fuckup 3rd eye open amerika war ww3 corruption greed control big business elite case closed research open your mind free your mind think