θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, September 28, 2017

Ο σοσιαλισμός επιτίθεται πάντα σε τρεις βασικούς κοινωνικούς θεσμούς

 
Ο φιλελευθερισμός είναι πραγματικά αποσπασματικός σοσιαλισμός και ο σοσιαλισμός επιτίθεται πάντα σε τρεις βασικούς κοινωνικούς θεσμούς: τη θρησκεία, την οικογένεια και την ιδιοκτησία. Την θρησκεία, επειδή προσφέρει μια αντίπαλη εξουσία στο κράτος, την οικογένεια, επειδή σημαίνει μία αντίπαλο πίστη στο κράτος. και την ιδιοκτησία, επειδή σημαίνει την ουσιαστική ανεξαρτησία του κράτους.
Joseph Sobran
 
Liberalism is really piecemeal socialism, and socialism always attacks three basic social institutions: religion, the family, and private property. Religion, because it offers a rival authority to the state; the family, because it means a rival loyalty to the state; and property, because it means material independence of the state.
Joseph Sobran