θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 09, 2017

Άνδρες προσοχή: Σύμφωνα με τον φεμινισμό....

 
Άνδρες προσοχή: Σύμφωνα με τον φεμινισμό, παρόλο που και οι δύο έπιναν και το σεξ ήταν αμοιβαία συναινετικό, είσαι βιαστής και πρέπει
να βρίσκεσαι στη φυλακή.

According to Feminism , even though you were both drinking and the sex was mutually consensual , you are a rapist and should be in prison .