θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 09, 2017

Γιατί έφυγα από τον φιλελευθερισμό.


Στο γυμνάσιο ένας φίλος μου έδωσε ένα αντίγραφο ενός βιβλίου του Harry Browne. Αυτό με οδήγησε στον φιλελευθερισμό.
  Στη συνέχεια διάβασα την Rand. Πήγα στο κολέγιο. Και τίποτα για την ελευθεριακή ορθοδοξία δεν ήταν σχετικό με τα τυπικά επιχειρήματα του SJW.
  Έτσι έπρεπε να προσαρμοστώ. Σκέφτηκα για τη φυλή, το φύλο κλπ.
  Και έφυγα από τον φιλελευθερισμό.

In high school a friend lent me a copy of a Harry Browne book. That got me into Libertarianism.
 Then I read Rand. Went to college. And nothing about Libertarian orthodoxy was relevant to standard SJW arguments.
 So I had to adapt. I thought about race, gender, etc.
 And I left Libertarianism.