θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, September 27, 2017

Μια κοινωνία που κρατά μία θεραπεία μυστική...

 
 Μια κοινωνία που κρατά μία θεραπεία μυστική για να μπορεί να συνεχίσει να πωλεί φάρμακα για τεράστια κέρδη, δεν είναι μια πραγματική κοινωνία αλλά ένα τεράστιο διανοητικό άσυλο.
A society that keeps cures a secret so they can continue to sell medication for huge profits is not a real society but a huge mental asylum.