θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, September 13, 2017

Οι μετανάστες είναι πλέον υπεύθυνοι για το 95% των εγκλημάτων στη Σουηδία.

 
 
"Οι μετανάστες είναι πλέον υπεύθυνοι για το 95% των εγκλημάτων στη Σουηδία. Αυτοί που σας λένε ότι η μετανάστευση εμπλουτίζει τη Δύση ψεύδονται!"
 
"Migrants are now responsible for 95% of the crime in Sweden. Those telling you that immigration enriches the West are lying!"