θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 30, 2017

Από το 1988 συνολικά έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής πάνω από 12 τρις στον πόλεμο .

 
Οι πόλεμοι κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς, τους κάνουν φτωχότερους.
Από το 1988 συνολικά έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής πάνω από 12 τρις στον πόλεμο και οι τραπεζίτες που χρηματοδοτούν πόλεμο έχουν χρεώσει 9,4 δισεκατομμύρια τόκους. Χάρη στον πόλεμο που δεν σταματά, το εθνικό χρέος εκτοξεύεται. Ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο ponzi σχέδιο που υπάρχει.
 
Wars make the rich richer, and the poor, poorer. A total of over 12 TRILLION has been spent on war so far, and the bankers funding war have charged 9.4 TRILLION in interest. Thanks to non stop war, the national debt skyrockets. War is the biggest ponzi scheme there is.