θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, August 30, 2017

O Ὀδυσσεὺς πρότερον Νάνος (Πλάνητας) ἐκαλεῖτο.


ὁ Ὀδυσσεὺς παρὰ Τυρσηνοῖς νάνος καλεῖται
δηλοῦντος τοῦ ὀνόματος τὸν πλανήτην.
ἐγὼ δὲ εὗρον ὅτι ὁ Ὀδυσσεὺς πρότερον Νάνος
ἐκαλεῖτο, εἶτα ἐκλήθη Ὀδυσσεὺς ὥσπερ
ὁ Ἀχιλεὺς πρότερον Λιγύρων καὶ Πυρίσσοος
(898) καὶ ἕτεροι ἑτέρως ἐκαλοῦντο.