θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, August 06, 2017

Στο MSN.com χρησιμοποιούν τα συναισθήματά σας για να σας ελέγξουν.

 
Πηγαίνετε στο MSN.com σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα και θα βρείτε Παράδειγμα μετά από Παράδειγμα πως στο  #MSM προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ως όπλο τα συναισθήματά σας εναντίον σας.
  Χρησιμοποιούν τα συναισθήματά σας για να σας ελέγξουν.
  Αυτή είναι μια καταχρηστική σχέση, και ήρθε η ώρα να εγκαταλείψετε τον θύτη σας.
 
Go to MSN.com on any given day and you'll find example after example of the #MSM trying to weaponize your emotions against you.
 They're using your emotions to control you.
 That's an abusive relationship, and it's time to leave your abuser.