θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 26, 2017

Ο επίσκοπος Gautbert εκδιώχθηκε από τη σουηδική πόλη Μπίρκα

 
Σουηδία
Ο επίσκοπος Gautbert εκδιώχθηκε από τη σουηδική πόλη Μπίρκα, από έναν θυμωμένο αρχαιόθρησκο λαό, ο οποίος δεν εκτίμησε το κήρυγμά του για τη χριστιανική πίστη .

Sweden
Bishop Gautbert was chased out of the Swedish town Birka, by an angry heathen people , who did not appreciate his preaching of the Christian faith.