θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, August 01, 2017

Game of Thrones in Ancient Greece - Το Παιχνίδι Θρόνων στην Αρχαία Ελλάδα

Σκεφτήκατε ποτέ πώς θα έπρεπε να ακούγεται το θεματικό τραγούδι μιας σύγχρονης τηλεοπτικής σειράς, όπως το "Παιχνίδι των Θρόνων", αν παιζόταν  κατά την αρχαιότητα; Έχοντας αυτό κατά νου, κάποιοι ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικοί συγκεντρώθηκαν στους χώρους του Αρχαίου Ευρωπού (Βόρεια Ελλάδα) για να ελέγξουν αυτήν την θεωρία στην πραγματικότητα ... Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στον luthier Αναστάσιο και την ομάδα Luthieros για την παροχή όλων μας των καταπληκτικών Αρχαίων οργάνων (λύρες, βάρβυτος, φόρμινξ, αρχαία κιθάρα και αιγυπτιακό τύμπανο Bendir) που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το βίντεο!
 
Have you ever thought how the theme song of a modern tv series, like "Game of Thrones", should sound if it was played during the antiquity? With that in mind, some amateur and professional music players gathered in the premises of Ancient Europos (Northern Greece) to check this theory in reality... A big "thank you" to the luthier Anastasios and Luthieros Team for providing us all the amazing ancient instruments (lyres, barbiton lyres,s phorminx, ancient kithara and ancient Egyptian drum Bendir) that were used for this video!