θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 05, 2017

Με μικρές δόσεις σοσιαλισμού, θα ξυπνήσουν μια μέρα με κομμουνισμό.

 
Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1961:
Τρεις μήνες πριν από την τελευταία του επίσκεψη στη χώρα, ο Νικήτα Χρουστσόφ είπε: "Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον αμερικανικό λαό να περάσει από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε τους εκλεγμένους ηγέτες τους να τους δώσουν μικρές δόσεις σοσιαλισμού, μέχρι να ξυπνήσουν μια μέρα να δούν ότι έχουν κομμουνισμό ».
 
Ronald Reagan in 1961:
Three months before his last visit to this country, Nikita Khrushchev said, "We can't expect the American people to jump from capitalism to communism, but we can assist their elected leaders in giving them small doses of socialism, until they awaken one day to find they have communism."