θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 25, 2017

Δράσεις του ΝΑΤΟ: Οι Βούλγαροι Στρατιώτες αρνήθηκαν να πυροβολήσουν Στόχους με ρωσικά σύμβολα.NATO Drills: Οι Βούλγαροι Στρατιώτες αρνήθηκαν να πυροβολήσουν στόχους με ρωσικά σύμβολα.

NATO Drills: Bulgarian Soldiers Refused to Shoot Targets with Russian Signs

Πόσο εύθραυστη είναι η θέση του ΝΑΤΟ είναι το παρακάτω περιστατικό που συνέβη στην άσκηση Noble Jump (NOJP 17) που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στη Ρουμανία. Στις ασκήσεις συμμετείχαν στρατιωτικές μονάδες από 11 χώρες του ΝΑΤΟ: Αλβανία, Βουλγαρία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ισπανία, Λετονία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία και ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια των βολών στους χώρους κατάρτισης, οι Βούλγαροι στρατιώτες αρνούνταν να πυροβολήσουν καθώς "έχουν τοποθετηθεί στους στόχους ρωσικά σήματα αναγνώρισης και δεν θα πυροβολούν στους Ρώσους!"

How fragile the NATO ranks are is illustrated by the following incident that happened at the Noble Jump exercise (NOJP 17) held in June in Romania. Military units from 11 NATO countries: Albania, Bulgaria, Great Britain, Greece, Spain, Latvia, Holland, Norway, Poland, Romania and the USA took part in the drills. During the shooting at the training grounds, the Bulgarian soldiers flatly refused to shoot as “Russian identification marks have been placed on the targets, and they won’t shoot at Russians!”