θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 04, 2017

Τα θύματα της ερυθράς τρομοκρατίας.

 
Αυτή η φωτογραφία από το 1918 ή το 1919 δείχνει τα θύματα της ερυθράς τρομοκρατίας να περιμένουν την ταφή τους.

This photograph from 1918 or 1919 shows victims of the Red Terror awaiting burial


 Άγνωστος καλλιτέχνης - Ο Νικητής, 1918-23
Artist Unknown - The Victor, 1918-23