θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 26, 2017

Αισχύλος: Τι ενόχληση βαριά φέρνει ένας ευτυχισμένος...


αλήθεια τι ενόχληση βαριά φέρνει ένας ευτυχισμένος αλλά ἄφρων άνθρωπος

Αισχύλος (απόσπασμα αβέβαιο)


ἦ βαρύ φόρημ᾿ ἄνθρωπος εὐτυχῶν ἄφρων