θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, August 06, 2017

ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΖΕΤΖΟΥ.

 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΙΣΑΑΚΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΖΕΤΖΟΥ. 

  ἡ βίβλος τελέθουσα Λυκόφρονος ἀσματοκόμπουσα
  ἦν ἀλαὸς προπάροιθεν ἀδερκέα δέργματ' ἔχουσα·
  νῦν δέ με δορκαλέην Ἑρμείῃ θήκατο τέχνῃ
  Τζέτζης Ἰσαάκιος ἐύστροφα πείσματα λύσας.