θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, August 07, 2017

Ντερζινσκυ: Περισσότερο αίμα , όσο το δυνατόν περισσότερο.

 
« Ας υπάρξουν πλημμύρες αίματος των αστών - περισσότερο αίμα , όσο το δυνατόν περισσότερο » .
Felix Dzerzhinsky
 
“Let there be floods of blood of the bourgeoisie – more blood, as much as possible”.
Felix Dzerzhinsky