θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, August 31, 2017

Ο πλούτος είναι επικίνδυνος για τους ανόητους.

 
 Ο πλούτος είναι επικίνδυνος για τους ανόητους.
 
Ἀρετὴν οὖν τοῖς πᾶσι μᾶλλον εὐκτέον ἢ πλοῦτον ἀνοήτοις
σφαλερόν
· ὑπὸ γὰρ χρημάτων αὔξεται κακία. καὶ ὅσῳ τις
ἂν ἄφρων ᾖ, τοσούτῳ πλέον ἐξυβρίζει, τὸ λυσσῶδες αὑτοῦ
τῶν ἡδονῶν ἐκπληροῦν ἔχων.
 
Plutarchus Biogr., Phil., Fragmenta (0007: 145)
“Plutarchi moralia, vol. 7”, Ed. Sandbach, F.H.
 
 Stobaeus 4.33.20 (5 p. 805 H.).
ἐκ τῆς ἐπιστολῆς τῆς Περὶ φιλίας.