θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, August 02, 2017

Μηπως σας βρίσκεται σκοινί;

 
Όταν πήγα στο σοβιετικό ισοδύναμο κολέγιο στην ΕΣΣΔ (1978-83), τα μαξιστικά μαθήματα ήταν μια απαίτηση για την παραμονή στο σχολείο και για την αποφοίτηση. Έπρεπε να διαβάσουμε πολλά συγγράμματα από τον Μαρξ, τον Ένγκελς και τον Λένιν, καθώς και τα αποσπάσματα τους συχνά γράφονταν σε αφίσες και προπαγάνδα παντού.
Τα ιστορικά δεδομένα και τα αποσπάσματα είναι όπως τα θυμάμαι από τις "παλιές μέρες" και επιβεβαιώνονται από τη γνώση μου για τα έργα του Λένιν. Από όσο γνωρίζω, τα αποσπάσματα και τα ιστορικά δεδομένα είναι ακριβή.
 
When I went to the Soviet equivalent of college in the USSR (1978-83), Marxist classes were a requirement for staying in school and graduating. We had to read a lot of writings by Marx, Engels, and Lenin, plus their quotes were often written on posters and propaganda banners everywhere.
Historical data and quotes are as I remember them from "the old days" and are verified from my knowledge of Lenin's works. To the best of my knowledge quotes and historical data are accurate.