θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 12, 2017

ΕΡΜΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΡΟΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

 
ΕΡΜΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ
ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΡΟΝ ΣΧΟΛΙΩΝ
ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ <ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ> 

 Ὁ Σωκράτης ἐπὶ εὐεργεσίᾳ τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους
καὶ τῶν ψυχῶν
τῶν νέων κατεπέμφθη εἰς γένεσιν·
διαφορᾶς δὲ οὔσης πολλῆς κατά τε τὰ
ἤθη καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν ψυχῶν,
διαφόρως ἕκαστον εὐεργετεῖ, ἄλλως
τοὺς νέους, ἄλλως τοὺς σοφιστὰς,
πᾶσι χεῖρας ὀρέγων καὶ ἐπὶ φιλοσοφίαν