θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, August 24, 2017

Η νεωτερικότητα είναι ένα ψέμα.

 
Ο Μοντερνισμός είναι ένα ψέμα.
  Δεν υπάρχει τίποτα σύγχρονο σχετικά με τον εκφυλισμό, το μηδενισμό και τη πτώση των προτύπων.
 
Modernity is a lie.
 There is nothing modern about degeneracy, nihilism, and lowering standards.