θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 04, 2017

Κάστρο: Ο Σοσιαλισμός δεν λειτούργησε ποτέ.

 
Ο Σοσιαλισμός δεν λειτουργεί ποτέ .
Εάν κάποιος δεν έχει δοκιμάσει τον σοσιαλισμό,
πως θα μπορούμε
να γνωρίζουμε με βεβαιότητα
αν λειτουργεί πραγματικά;

Socialism Never Works
Too bad someone hasn't tried Socialism so we could know
for sure whether it really Works?