θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, August 10, 2017

Το σχέδιο της Νέας Εποχής.

 
Το σχέδιο της Νέας Εποχής.
 
1. Συγχώνευση Θεού και κόσμου.
 
2. Εκρίζωση της διαφοροποίησης αρσενικού και θηλυκού και επιβολή του ανδρογύνου.
 
3. Παγκόσμια ειρήνη και πυρηνικός αφοπλισμός.
 
4. Μία παγκόσμια κυβέρνηση.
 
5. Μία παγκόσμια θρησκεία.