θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, August 31, 2017

Κάποιοι καλούν τις κακίες τους με ευπρεπείς λέξεις.


Κάποιοι καλούν τις κακίες τους με ευπρεπείς λέξεις,
αποκαλώντας την αγάπη του σώματος, αγάπη για την ομορφιά,
και το αγροίκον, απλότητα.

Κακίας αὑτῶν πλάσσονταί τινες ῥημάτων εὐπρεπείᾳ,
τὸ μὲν φιλοσώματον <φιλόκαλον, τὸ δ' ἄγροικον> ἁπλοῦν,
τὸ δὲ φιλάργυρον προμηθὲς ἀποκαλούμενοι.


Plutarchus Biogr., Phil., Fragmenta
Fragment 161, line 3

 Stobaeus 3.2.35 (3 p. 186 H.). ἐν ταὐτῷ.