θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, August 03, 2017

Άλλαξαν τον όρκο του Ιπποκράτους.



Δυστυχώς στα πανεπιστήμια ιατρικής της Γαλλίας, άλλαξαν τον όρκο του Ιπποκράτους και τον κάνανε στα μέτρα τους δηλαδή "πολιτικά ορθό".
Δεν είναι μετάφραση πλέον. Λένε τα δικά τους, αυτά της νέας τάξης πραγμάτων, αλλά αναφέρουν τον Ιπποκράτη. Αυτό λέγεται βεβήλωση και συνάμα ψευδορκία διότι ο όρκος του Ιπποκράτους είναι ιερός.
Σε βιβλίο που γράφω στα γαλλικά το οποίο θα φέρει τίτλο: "Η Ελλάδα, κοιτίδα του Aνθρώπου",  (La Grèce, berceau de l'Anthropos) το καταγγέλλω και εξηγώ περίπου αυτά που λέει εδώ το βίντεο.
Άφησα τη λέξη άνθρωπό έτσι όπως είναι και επί 600 σελίδες αναλύω και εξηγώ τι είναι άνθρωπος και όχι HOMO, ξεκινώντας από τις ανακαλύψεις του Δρα Άρη Πουλιανού.
Παραθέτω και τον Ιπποκράτη:  Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος (είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος)
Simone LE BARON