θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, August 10, 2017

Η Κίνα είναι άρρωστη.

 
Καταστροφή αγάλματος του Βούδα
της πνευματικότητας της αρχαίας καλοσύνης.
destruction buddha statue ancient benevolence spirituality
 
Το NTDYV [New Tang Dynasty (NTD)Television ανησυχεί ειλικρινά για την Κίνα και το ίδιο και εγώ. Ο καθένας ξέρει ότι το ΚΚΚ κατέστρεψε την κινεζική κουλτούρα. Το ΚΚΚ δεν είναι για τον λαό της Κίνας. Η Κίνα εξακολουθεί να έχει πολλούς φτωχούς, κακό περιβάλλον, επιθετικές στρατιωτικές συμπεριφορές, έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και πολλοί εγκαταλείπουν την Κίνα.
Γιατί?
Είναι η φύση του ΚΚΚ.
Η Κίνα είναι άρρωστη.
Kazuyo Leue 
 
NTDYV is sincerely worried about China and so do I. Every one knows that CCP destroyed Chinese culture. That alone CCP is not for the people of China. China still has many poor people, bad environment, aggressive military conducts, control of media and many are leaving China. Why? It is the nature of CCP. China is ill.