θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 25, 2017

Φαίνεται ότι είναι η ίδια ηθοποιός.

 
 
 
Στις 14 Δεκεμβρίου 2012, έλαβαν χώρα οι πυροβολισμοί στο  Δημοτικό Σχολείο Sandy Hook.
 

Το Sandy Hook ήταν ψεύτικο. Καμμιά ερώτηση;

Sandy Hook was fake.  Any questions?
 
On December 14, 2012, the Sandy Hook Elementary School shooting occurred.
 
Ναι φαίνεται ότι είναι η ίδια ηθοποιός που παίζει την Susan Bro από το Charlottesville όπως έπαιξε τη θλιμμένη μητέρα της Victoria Soto στο Sandy Hook.

Yes it does appear to be the same actress playing Susan Bro from Charlottesville as played the grieving mother of Victoria Soto at Sandy Hook.