θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 11, 2017

Η "μαλακή ισχύς" και οι ΜΚΟ.

 
Η "μαλακή ισχύς" είναι μια έννοια που αναπτύχθηκε από τον Joseph Nye του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ ....
Η "μαλακή ισχύς" μπορεί να ασκείται όχι μόνο από τα κράτη, αλλά και από όλους τους παράγοντες της διεθνούς πολιτικής, όπως οι ΜΚΟ ή τα διεθνή ιδρύματα.
 
Soft power is a concept developed by Joseph Nye of Harvard University to describe the ability ... Soft power can be wielded not just by states but also by all actors in international politics, such as NGOs or international institutions.