θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, August 10, 2017

Νέα Παγκόσμια Τάξη: Καταργήστε τον πατριωτισμό...

 
"Για να επιτευχθεί η παγκόσμια κυβέρνηση είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί από τα μυαλά των ανθρώπων ο ατομικισμός τους,
η πίστη στις οικογενειακές παραδόσεις,
ο εθνικός πατριωτισμός
και τα θρησκευτικά δόγματα".
George Brock Chisholm,
(18 Μαΐου 1896 - 4 Φεβρουαρίου 1971)
 
"To achieve world government it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism, and religious dogmas."
George Brock Chisholm, 
(18 May 1896 – 4 February 1971)