θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, August 10, 2017

Τρία στάδια για τη ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ

 
ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ.
Ένας Παγκόσμιος ηγέτης
Ένας Παγκόσμιος Κυβερνήτης
Ένα Παγκόσμιο νόμισμα
Ένα παγκόσμιο θρήσκευμα

NEW WORLD ORDER
 One World Leader
 One World Government
 One World Currency
One World Religion