θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, August 01, 2017

Τέσλα: Η ηλεκτρική ενέργεια είναι παντού παρούσα .

 
Η ηλεκτρική ενέργεια είναι παντού παρούσα σε απεριόριστες ποσότητες και μπορεί να λειτουργήσει τα μηχανήματα σε όλο τον κόσμο χωρίς την ανάγκη του άνθρακα, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου ή οποιουδήποτε άλλου κοινού καυσίμου.
Νικόλα Τέσλα

Electric power is everywhere present in unlimited quantities and can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas,
or any other of the common fuels.
Nikola Tesla