θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, August 03, 2017

"Agenda 2030": Παγκόσμιος σοσιαλισμός και εταιρικός φασισμός.

 
Τα Ηνωμένα Έθνη αποκάλυψαν το γενικό σχέδιο τους για τα επόμενα 14 χρόνια - λέγοντας ότι επιθυμούν να εφαρμόσουν τον παγκόσμιο σοσιαλισμό και τον εταιρικό φασισμό ως μέρος των σχεδίων τους "Agenda 2030".

The UN have unveiled their masterplan for the next 14 years – saying that they wish to implement global socialism and corporate fascism as part of their “Agenda 2030” plans.