θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 04, 2017

Γιάγκοντα: Ο μεγαλύτερος δολοφόνος του 20ού αιώνα.

 
Genrikh Yagoda, ο μεγαλύτερος δολοφόνος του 20ού αιώνα. Ο αναπληρωτής διοικητής της GPU και ο ιδρυτής και διοικητής του NKVD. 
Ο Yagoda είναι υπεύθυνος για το θάνατο τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι άνθρωποί του ίδρυσαν και διαχειρίζονταν το σύστημα των Γκούλαγκ. Αφού ο Στάλιν δεν τον έβλεπε πλέον ευνοϊκά, ο Γιάγκοντα υποβιβάστηκε , εκτελέστηκε και αντικαταστάθηκε ως επικεφαλής εκτελεστής το 1936 από τον Γιεζόφ, τον «αιμοδιψή νάνο».
 
" Genrikh Yagoda ," the greatest  murderer of the 20th Century, the GPU's deputy commander and the founder and commander of the NKVD. Yagoda  is responsible for the deaths of at least 10 million people. His  deputies established and managed the Gulag system. After Stalin no longer viewed him favorably, Yagoda was demoted and executed, and was replaced as chief hangman in 1936 by Yezhov, the "bloodthirsty dwarf."