θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, August 08, 2017

Ένα καφέ στη Μελβούρνη επιβάλει 18% «φόρο σε άνδρες» ..

 
 
Ένα vegan καφέ στη Μελβούρνη τώρα επιβάλει έως και 18% «φόρο σε άνδρες» στις αγορές που γίνονται από πελάτες άνδρες. Οι ιδιοκτήτες του καφέ λένε ότι η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη για να βοηθήσει την αποκατάσταση των διαφορών στις αμοιβές εδώ και δεκαετίες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν λένε τίποτα για ποια είναι η πολιτική του καφέ προς τα άτομα με ΧΥ χρωμοσώματα που θεωρούνται ως wymyn. Ή Asexuals. Ή γερβίλοι.
 
wymyn είναι μία από τις πολλές εναλλακτικές ορθογραφίες των αγγλικών λέξεων που χρησιμοποιείται από ορισμένες φεμινίστριες.wymyn is one of several alternative spellings of the English word women used by some feminists.
 
A vegan café in Melbourne is now charging an 18% “man tax” on purchases made by male customers. The owners of the café say that the move is necessary to help redress the decades-old pay gap between men and women. There’s no word on what the café’s policy is towards persons with XY chromosomes who identify as wymyn. Or asexuals. Or gerbils.