θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 12, 2017

στόχος αριθ. 17 : Να αποκτήσετε τον έλεγχο των σχολείων

 
Ο στόχος αριθ. 17 αναφέρει: "Να αποκτήσετε τον έλεγχο των σχολείων, να τα χρησιμοποιήσετε ως ζώνες μετάδοσης για τον σοσιαλισμό και την τρέχουσα κομμουνιστική προπαγάνδα.
Να μαλακώσετε το πρόγραμμα σπουδών,
να ελέγξετε τις ενώσεις των δασκάλων.
 
Goal number 17 of the Communist goals states "Get control of the schools. Use them as transmission belts for socialism and current Communist propaganda. Soften the curriculum. Get control of teachers' associations. Put the party line in textbooks."