θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, July 19, 2017

Mark Twain: Ο κόσμος δεν σου οφείλει τίποτα.

 
Μην τριγυρίζεις λέγοντας ότι
ο κόσμος σου οφείλει τα προς το ζην.
 Ο κόσμος δεν σου οφείλει τίποτα.
 Ήταν από πριν εδώ.
- Mark Twain
 
Don ' t go around saying the world owes you a living.
 The world owes you nothing.
 It was here first
- Mark Twain