θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, July 03, 2017

Ηλίθιοι όπως ο ηθοποιός James Cromwell ...

 
Ναι ηλίθιοι όπως ο ηθοποιός James Cromwell θα έπρεπε να πληρώνουν τον φόρο βενζίνης για εμάς. Δεν τους νοιάζει τι συμβαίνει σε εμάς ή πόσο πληρώνουμε για τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια. Αν ήθελε πραγματικά να κάνει κάτι καλό, θα έκανε κάποια έρευνα για το πόσες εφευρέσεις που θα μείωναν την κατανάλωση καυσίμων έχουν αποσιωπηθεί από τις εταιρικές της ελίτ για να προστατεύσουν το σύστημα της εξάρτησης από το πετρέλαιο.
Πόσοι εφευρέτες δολοφονήθηκαν επειδή σχεδίασαν ένα προϊόν που θα σταματούσε τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που έχουμε σήμερα. Γιατί υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το πόσο γρήγορο ή πόσο γρήγορα θα επιτρέψει τη μετάβαση από το φυσικό αέριο σε όλα τα ηλεκτρικά οχήματα. Γιατί επειδή η αξία των δολαρίων είναι τόσο εξαρτημένη από το σύστημα του πετρελαίου. Θα σκοτώσουν ή θα φιμώσουν όποιον απειλεί την ύπαρξή τους.

Yes idiots like this should be paying the gas tax for us. They dont care what happens to us or how much we pay for fuel and electricity. If he realy wanted to do some good he would do some research on how many inventions that would reduce fuel consumption have been silenced by the corporate elites to protect the system of oil dependence. How many inventors were murdered because they designed a product that would put a stop to the gas guseling cars and trucks we have today. Why there are restrictions how cheep or how fast they will allow a switch from gas to all electric run vehicles. Why because the dollars value is so dependent on the petro dollar system. They will kill or silence anyone who threatens its existence.