θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, July 17, 2017

Iστορίες για τους Έλληνες θεούς.

 
Οι αρχαίοι Έλληνες λένε ιστορίες για τους θεούς τους. Αυτές οι ιστορίες ονομάζονται μύθοι (μυθολογία, ή ιστορίες για θεούς.) Οι ιστορίες για τους Έλληνες θεούς λέγονται ακόμη και σήμερα.
 
The ancient Greeks told stories about their gods. These stories are called myths (short for mythology, or stories about gods.) Stories about the ancient Greek gods are still told today.