θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, July 30, 2017

Όταν η μπότα της κυβέρνησης πατά τον λαιμό σας...

 
Όταν η μπότα της κυβέρνησης πατά τον λαιμό σας,
είτε πρόκειται για μια αριστερή μπότα
είτε για μια δεξιά μπότα,
αυτό δεν έχει καμία σημασία».

When the government's boot is on your throat,
whether it is a left boot or a right boot
is of no consequence."