θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, July 07, 2017

Πρόκλος: Το γένος των δαιμόνων.


Επειδή όμως παντού το γένος των δαιμόνων ακολουθεί τους θεούς, υπάρχουν και δαίμονες συνδεδεμένοι με τον κόσμο του γίγνεσθαι (της ζωής που ζούμε) . Άλλοι από αυτούς είναι επικεφαλής σε σύνολα των στοιχείων,  άλλοι είναι φύλακες γεωγραφικών περιοχών, άλλοι αρχηγοί εθνών, άλλοι πόλεων, άλλοι κάποιων γενών, ενώ άλλοι είναι επόπτες ακόμη και ατόμων, γιατί η φρουρά των δαιμόνων φτάνει μεχρι την έσχατη διαίρεση.
 
ἐπειδὴ δὲ πανταχοῦ τὸ τῶν δαιμόνων γένος ὀπαδόν ἐστι τῶν θεῶν, εἰσὶ καὶ γενεσιουργοὶ δαίμονες, οἳ μὲν ὅλων στοιχείων ἐπάρχοντες, οἳ δὲ κλιμάτων φύλακες, οἳ δὲ ἐθνῶν ἄρχοντες, οἳ δὲ πόλεων, οἳ δέ τινων γενῶν, οἳ δὲ καὶ τῶν καθ' ἕκαστα ἔφοροι· κάτεισι γὰρ  φρουρὰ τῶν δαιμόνων εἰς τὸν ἔσχατον μερισμόν”.

 Proclus Phil., In Platonis Timaeum commentaria 
Procli Diadochi in Platonis Timaeum commentaria, 3 vols.”, Ed. Diehl, E.