θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, July 25, 2017

Οι "Κανόνες" της υποταγής.


Σύμφωνα με "Τα Νέα του Κόσμου",
(The New World News),
οι "Κανόνες της υποταγής" έχουν ως εξής:

 Διαφθείρετε τους νέους.
Απομακρύνετε τους από τη θρησκεία.
Κάντε τους να ενδιαφέρονται για το σεξ.
Κάντε τα παιδιά επιφανειακά.
Καταστρέψτε την αντοχή τους.

  Πάρτε τον έλεγχο όλων των μέσων δημοσιότητας, ως εκ τούτου:


Απομακρύνετε το μυαλό των πολιτών από την κυβέρνηση,
εστιάζοντας την προσοχή τους στο ποδόσφαιρο, το σέξ, τα παιχνίδια και σε ανήθικες ταινίες. 

Διαχωρίστε τους ανθρώπους σε εχθρικές ομάδες για να είναι συνεχώς ασχολούμενοι με αμφιλεγόμενα θέματα που δεν έχουν καμία σημασία.  

Καταστρέψτε την πίστη των ανθρώπων στους φυσικούς ηγέτες τους, κρατώντας τους τελευταίους σε περιφρόνηση, γελοιοποίηση και περισπασμό.  

Πάντα να κηρύττετε την αληθινή δημοκρατία, αλλά να εκμεταλλευτείτε την εξουσία τόσο γρήγορα όσο και αδυσώπητα. 

Ενθαρρύνοντας την κρατική υπερβολή, καταστρέψτε τις τράπεζες, παράγετε χρόνιο πληθωρισμό με αυξανόμενες τιμές και γενική δυσαρέσκεια. 

Να ενθαρρύνετε περιττές απεργίες σε ζωτικής σημασίας βιομηχανίες, να ενθαρρύνετε τις αστικές αναταραχές και να προωθείτε μια επιεική και ήπια στάση εκ μέρους της κυβέρνησης προς τέτοιες αναταραχές. 

Προκαλέστε την υπονόμευση των παλαιών ηθικών αξιών - την τιμιότητα, τον αυτοπεριορισμό, την πίστη, την τραχύτητα. 

Προκαλέστε την καταγραφή όλων των πυροβόλων όπλων με κάποιο πρόσχημα, με σκοπό τη δήμευση τους και αφήστε τον πληθυσμό αβοήθητο.

The New World News,  According to the NWN, the “Rules” are as follows:
  Corrupt the young; get them away from religion. Get them interested in sex. Make them superficial; destroy their ruggedness.
  Get control of all means of publicity, thereby:
  Get people’s minds off their government by focusing their attention on athletics, sexy books, plays, and immoral movies.
  Divide the people into hostile groups by constantly harping on controversial matters of no importance.
 Destroy the people’s faith in their natural leaders by holding the latter up to contempt, ridicule, and obloquy.
  Always preach true democracy, but seize power as fast and as ruthlessly as possible.
 By encouraging government extravagance, destroy its credit, produce years of inflation with rising prices and general discontent.
  Incite unnecessary strikes in vital industries, encourage civil disorders, and foster a lenient and soft attitude on the part of government toward such disorders.
 Cause breakdown of the old moral values—honesty, sobriety, self-restraint, faith in the pledged word, ruggedness.
  Cause the registration of all firearms on some pretext, with a view to confiscating them and leaving the populace helpless.