θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, July 01, 2017

Η «Αποκάλυψη» κανείς δεν ξέρει από ποιόν γράφτηκε.


Το βιβλίο της παλαιάς διαθήκης έχει γραφεί από τον Πέρση Έσδρα το -580 περίπου.

Η «καινή διαθήκη» που αποτελείται από αγνώστου ταυτότητας κείμενα πόσες αλήθειες μπορεί να λέει;

Η δε «Αποκάλυψη» που πουθενά δεν ονομάζει να γράφτηκε από τον Ιωάννη τον τάχα μαθητή του λεγόμενου Ιησού , ήταν αιρετικό κείμενο μέχρι τον 5ο με 6ο αιώνα.


Κανείς δεν ξέρει από ποιόν γράφτηκε.