θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, July 28, 2017

Ο σοσιαλισμός στη Δανία δεν πηγαίνει σχεδόν τόσο καλά όσο πιστεύουν οι Αμερικανοί.

 
 
Ο σοσιαλισμός στη Δανία δεν πηγαίνει σχεδόν τόσο καλά όσο πιστεύουν οι Αμερικανοί

socialism in Denmark isn’t going nearly as well as Americans think
 
Είμαι δασκάλα σχολείου στη Δανία με εισόδημα περίπου 61.000 δολάρια / έτος. Έχουμε δωρεάν εκπαίδευση. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε για το γιατρό ή για το νοσοκομείο και οι σπουδαστές πληρώνονται ακόμη για να μάθουν. Όλα ακούγονται τόσο καλά ... σωστά; Ωστόσο, ξέχασα να αναφέρω ότι τίποτα δεν είναι πάντα δωρεάν ...
Ο ελάχιστος φόρος εισοδήματος στη Δανία είναι 40%.

I am a school teacher in Denmark making about $61,000/year. We get free education. You don’t have to pay for the doctor or the hospital, and students even get paid to learn. It all sounds so great … right? However, I forgot to mention that nothing is ever free …
The minimum income tax in Denmark is 40%.