θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, July 04, 2017

Η σύγχρονη προπαγάνδα που επιβάλλεται από την Σχολή της Φρανκφούρτης


Από το 19ο αιώνα και μετά - η σύγχρονη προπαγάνδα επιβάλλεται από την Σχολή της Φρανκφούρτης (FRANKFURT SCHOOL), η αποστολή τους ήταν η διευκόλυνση ενός παλαιότερου στόχου, αλλά για τη σύγχρονη εποχή ακολουθείται η ίδια ατζέντα, η οποία επιδιώκει:
α) Την διαίρεση του ανθρώπου από τους Θεούς του.
β) Την διαίρεση του ανθρώπου από την οικογένειά του (Το είπε και ο Ιησούς).
 "Ηλθον γάρ διχάσαι άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πενθεράς αυτής. 36 Και εχθροί του ανθρώπου οι οικιακοί αυτού". Κατα Ματθαίον 10,36
γ) Την διαίρεση του ανθρώπου από την πατρίδα του.
δ) Την διαίρεση του ανθρώπου από την κοινότητά του.
Ως εκ τούτου, η Ατζέντα 20/30 και ο «σχεδιασμός πόλεων» και η συγκέντρωση των τοπικών ενοριών που στη συνέχεια ασκούν όλες τις αρμοδιότητες βάσει του κεντρικού νόμου και εν συνεχεία απορροφώνται από το Διεθνές Δίκαιο μέσω Συνθηκών και συμφωνιών που δεν συζητήθηκαν - και εν πάση περιπτώσει το καθεστώς επιβάλλεται από εταιρικούς νόμους που δεν συζητήθηκαν ποτέ από τους  εκπροσώπους του λαού!

Yep from C19th onwards - the modern example being FRANKFURT SCHOOL their mission statement was the facilitation of an older aim but for the modern age - same agenda, in bullet points: a) separate man from his God b) separate man from his family c) separate man from his country d) Separate man from his community. Hence AGENDA 20/30 and "Town planning" and centralisation of local parishes then counties all under central law and then absorbed into International Law via Treaties and agreements not debated - and hey presto the regime is set all back by corporate legal laws never debated by the people's representatives!